Centar je specijalizovan za dijagnostiku i hirurško lečenje dojke i štitaste žlezde.

Eksperti Centra za onkologiju i onkološku hirurgiju

Doc. dr

Srđan Nikolić

Specijalista opšte hirurgije

Onkolog

dr

Neven Jokić

Specijalista opšte hirurgije

Onkolog

dr

Stevan Jokić

Specijalista opšte hirurgije

Onkolog

Ass. dr

Marko Buta

Specijalista opšte hirurgije

Onkolog

Prof. dr

Vladan Živaljević

Specijalista opšte hirurgije

Subspecijalista endokrine hirurgije

Ass. dr

Rastko Živić

Specijalista opšte hirurgije

Subspecijalista endokrine hirurgije

Prim. dr

Goran Zorić

Specijalista opšte hirurgije

Subspecijalista endokrine hirurgije

Cenovnik

Specijalistički pregledi

 • Pregled specijaliste

  6.000,00

 • Kontrolni pregled specijaliste

  do 15 dana

  5.400,00

 • Pregled profesora

  6.400,00

 • Kontrolni pregled profesora

  do 15 dana

  6.000,00

 • Pregled kod specijaliste noću

  8.400,00

 • Onkološko savetovalište

  8.000,00

Dijagnostika

 • Ultrazvuk dojki

  5.800,00

 • Ultrazvuk dojki

  profesor

  6.400,00

 • Ultrazvuk štitaste žlezde

  5.800,00

 • Ultrazvuk štitaste žlezde

  profesor

  6.400,00

 • Pregled sa ultrazvukom štitaste žlezde

  ass. dr Rastko Živić

  10.000,00

 • Mamografija

  6.500,00

 • Konzilijarni onkološki RTG

  11 snimaka

  15.000,00

Operacije dojke

 • Resekcija tumora dojke

  135.000,00

 • Kvandrantektomija sa biopsijom "sentinel" limfnog čvora

  220.000,00

 • Mastektomija sa disekcijom aksile i biopsijom "sentinel" limfnog čvora

  250.000,00

 • Radikalna mastektomija

  300.000,00

 • Subtotalna mastektomija sa disekcijom limfnih čvorova aksile i rekonstrukcijom dojke

  implantacija endoproteze subpektoralno

  cena proteze nije uključena

  300.000,00

 • Punkcija dojke

  8.000,00

Operacije štitaste žlezde

 • Loboistmektomija

  250.000,00

 • Minimalno-invazivna tiroidektomija - MIVAT

  240.000,00

 • Totalna tiroidektomija

  300.000,00

 • Totalna tiroidektomija sa disekcijom vrata

  centralna disekcija / modifikovana radikalna disekcija - MRND

  400.000,00

 • Minimalno-invazivna parotidektomija

  240.000,00