Prim. dr

Igor Plješa

Specijalista ginekologije i akušerstva

Radno iskustvo

 • Specijalista je ginekologije i akušerstva. Zaposlen je u bolnici za ginekologiju i akušerstvo KBC "Zemun", u Službi ginekologije, čiji je i načelnik.

Obrazovanje

 • 1998 – Medicinski fakultet univerziteta u Beogradu

 • 2003 – Jugoslovenska škola za patologiju cerviksa, vagine i vulve i kolposkopiju

 • 2004 – Škola ultrazvuka u ginekologiji, perinatologiji i reproduktivnoj medicini u organizaciji Jugoslovenskog udruženja za ultrazvuk u ginekologiji i akušerstvu

 • 2004 – Specijalizacija iz Ginekologije i akušerstva

 • 2006 – Magistarski ispit iz Humane reprodukcije

Stručna usavršavanja

 • Pohađao seminare Evropskog udruženja za ginekološku onkologiju (ESGO) 2004., 2006. i 2009. godine.

 • Položio pismeni test „Rani screening u trudnoći“ u organizaciji Fetomaternalne fondacije 2005. godine.

 • Školu minimalno invazivne hirurgije sam završio 2005. godine u Beogradu, a bazični kurs iz ginekološke laparoskopije završio u Novom Sadu 2007. godine.

 • Seminar „Fetalna ehokardiografija – bazični kurs“ pohađao 2006. godine.

 • Od 2006. do 2009. bio sekretar podružnice SLD-a KBC Zemun, a od 2007. do 2009. član predsedništva SLD-a.

 • Pohađao seminare ginekološke onkologije u organizaciji ESGO i UGOS od 2005. do 2011. godine.

 • Užu specijalizaciju iz Onkologije upisao školske 2008-2009. godine i položio usmeni ispit 2010. godine. Trenutno u postupku odbrane rada uže specijalizacije.

Profesionalna članstva

 • Član Svetskog udruženja ginekološke onkologije (IGCS)

 • Evropskog udruženja za ginekološku onkologiju (ESGO)

 • Srpskog udruženja ginekološke onkologije (UGOS)

 • Srpskog lekarskog društva (SLD)

Stručne publikacije

 • Autor monografije „Patologija trudnoće“ kao i autor 7 i koautor u 24 stručna rada, objavljenih u domaćim i stranim časopisima, kao i na domaćim i stranim kongresima.

Strani jezici

 • Engleski jezik