Prof. dr

Zoran Džamić

Specijalista urologije

Delatnost u Opštoj bolnici "Aurora"

 • Urološki pregledi

 • Ultrazvuk urogenitalnog sistema

 • Ambulantne urološke intervencije

 • Endoskopski pregledi urogenitalnog sistema

 • Urološke biopsije

 • TUR prostate

 • Cirkumcizija

 • Operacije varikocele

 • Operacije cistocele

 • Operacije hipospadije

Radno iskustvo i obrazovanje

 • Specijalista je urologije. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1985. godine. Stručno se usavršavao u Francuskoj, Austriji, Nemačkoj, Poljskoj i Grčkoj.

 • Radno iskustvo sticao je na Klinici za urologiju Kliničkog centra Srbije, čiji je sada director. U zvanje vanrednog profesora na Medicinskom fakutetu u Beogradu izabran je 2012. godine.

 • Autor je i koautor preko 200 naučnih i stručnih radova iz oblasti urologije i uroginekologije. Aktivno učestvuje kao predavač na domaćim i međunarodnim skupovima.

 • Član je Svetskog udruženja urologa (SIU), Evropske asocijacije urologa (EAU), Mediteranskog udruženja urologa (MAU), Balkanskog udruženja urologa i Odbora za tumore urogenitalnog trakta SANU.

Profesionalna članstva

 • Svetsko udruženje urologa (SIU)

 • Evropska asocijacija urologa (EAU)

 • Mediteransko udruženje urologa (MAU)

 • Balkansko udruženje urologa

 • Odbor za tumore urogenitalnog trakta SANU