Prof. dr Dragan Tomić

Prof. dr

Dragan Tomić

Specijalista interne medicine

Gastroenterohepatolog

Delatnost u Opštoj bolnici "Aurora"

  • Gastroenterološki pregledi

  • Ultrazvuk abdomena

  • Kolor-dopler krvnih sudova abdomena, posebno kolor-dopler portnog sistema

  • Gastroskopija

  • Kolonoskopija

  • Tumačenje laboratorijskih i drugih analiza i postavljanje dijagnoze

  • Utvrđivanje indikacija za dodatnu dijagnostiku

  • Saveti i preporuke za dalju terapiju

Radno iskustvo i obrazovanje

  • Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1979. godine. Specijalista je interne medicine sa subspecijalizacijom iz gastroenterohepatologije. U zvanje profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu izabran je 2004. godine. Autor je i koautor preko 180 naučno-stručnih radova.

  • Tokom svoje karijere dao je veliki stručni doprinos radu Klinike za gastroenterologiju Kliničkog centra Srbije. Bio je načelnik Odeljenja za interventnu ultrasonografiju. Jedan je od osnivača Kabineta za endoskopsku ultrasonografiju i Kabineta za Dopler ultrasonografiju u Kliničkom centru Srbije. Postao je jedan od ključnih članova tima za obuku lekara iz drugih medicinskih centara koji su zainteresovani za pomenute dijagnostičko-interventne procedure. Trenutno obavlja funkciju zamenika direktora Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju.