dr Lena Martinović

dr

Lena Martinović

Specijalista interne medicine

Gastroenterohepatolog

Delatnost u Opštoj bolnici "Aurora"

 • Gastroenterološki pregledi

 • Ultrazvuk abdomena

 • Gastroskopija

 • Kolonoskopija

 • Punkcija ascitesa

 • Biopsija jetre po ultrazvukom

 • Tumačenje laboratorijskih i drugih analiza i postavljanje dijagnoze

 • Utvrđivanje indikacija za dodatnu dijagnostiku

 • Saveti i preporuke za dalju terapiju

Radno iskustvo i obrazovanje

 • Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1995. godine. Specijalista je interne medicine sa supspecijalizacijom iz gastroenterohepatologije. Zaposlena je na Klinici za gastroenterologiju i hepatologiju u Kliničkom Centru Srbije.

 • Zvanje magistra medicinskih nauka je stekla 2016. godine. Autor i koautor je stručnih studija, predavač na stručnim i naučnim skupovima i konferencijama, kao i učesnik mnogih naučnih projekata. Redovno pohađa regionalne i internacionalne stručne simpozijume i Kongrese.

 • Poseduje serfifikate sa Endoskopske radionice Vojnomedicinske Akademije (Beograd, 2005.), ESPEN osnovni kurs kliničke nutricije i metabolizma (Zagreb, 2006.), ESPEN naprednog kursa kliničke nutricije (Dubrovnik, 2008.), ESPEN kursa parenteralne nutricije (Prag, 2016.).

Strani jezici

 • Engleski jezik