Počnite da kucate potrebnu uslugu, rezultati će se sami filtrirati

Specijalistički pregledi

 • Pregled specijaliste

  6.000,00

 • Kontrolni pregled specijaliste

  do 15 dana

  5.400,00

 • Pregled profesora

  6.400,00

 • Kontrolni pregled profesora

  do 15 dana

  6.000,00

 • Pregled kod specijaliste noću

  8.400,00

Ultrazvučka dijagnostika

 • Ultrazvuk abdomena i male karlice

  5.800,00

 • Ultrazvuk abdomena i male karlice

  profesor

  6.400,00

 • Ultrazvuk srca (Ehokardografija)

  6.800,00

 • Ultrazvuk štitaste žlezde

  5.800,00

 • Ultrazvuk štitaste žlezde

  profesor

  6.400,00

 • Ultrazvuk štitaste žlezde sa pregledom

  ass. dr Rastko Živić

  10.000,00

 • Ultrazvuk urotrakta

  5.800,00

 • Ultrazvuk urotrakta

  profesor

  6.400,00

 • Ultrazvuk dojki

  5.800,00

 • Ultrazvuk dojki

  profesor

  6.400,00

 • Ginekološki ultrazvuk

  6.400,00

 • Ultrazvučni pregled trudnice

  6.400,00

 • 4D ultrazvuk

  12.000,00

 • Ekspertski - anatomski ultrazvuk

  12.000,00

 • Fetalna dopler ehokardiografija (ultrazvuk srca ploda)

  jednoplodna trudnoća

  12.000,00

 • Fetalna dopler ehokardiografija (ultrazvuk srca ploda)

  blizanačka trudnoća

  18.000,00

 • Ultrazvuk zgloba

  5.800,00

 • Ultrazvuk zgloba

  profesor

  6.400,00

Radiologška dijagnostika

 • RTG dijagnostika

  prvi snimak

  2.500,00

 • RTG dijagnostika

  drugi snimak i svaki sledeći

  1.500,00

 • RTG snimanje sa portabilim aparatom

  u našoj ustanovi

  7.000,00

 • Opis donetog snimka

  2.000,00

 • Konzilijarni onkološki RTG

  11 snimaka

  15.000,00

 • Mamografija

  6.500,00

Endoskopska dijagnostika

 • Gastroskopija

  obavlja se u Centru za Digestvine Bolesti "Vesalius"

  13.000,00

 • Gastroskopija u anesteziji

  obavlja se u Centru za Digestvine Bolesti "Vesalius"

  20.000,00

 • Kolonoskopija

  obavlja se u Centru za Digestvine Bolesti "Vesalius"

  16.000,00

 • Kolonoskopija u anesteziji

  obavlja se u Centru za Digestvine Bolesti "Vesalius"

  23.000,00

 • Rektoskopija sa proktološkim pregledom

  15.000,00

 • Anoskopija sa proktološkim pregledom

  7.000,00

Gastroenterologija

 • Pregled specijaliste

  6.000,00

 • Kontrolni pregled specijaliste

  do 15 dana

  5.400,00

 • Pregled profesora

  6.400,00

 • Kontrolni pregled profesora

  do 15 dana

  6.000,00

 • Pregled kod specijaliste noću

  8.400,00

 • Punkcija ascitesa (paracenteza)

  lokalna anestezija

  13.000,00

 • Biopsija jetre pod ultrazvukom

  lokalna anestezija

  52.000,00

 • Ultrazvuk abdomena i male karlice

  5.800,00

 • Ultrazvuk abdomena i male karlice

  profesor

  6.400,00

 • RTG dijagnostika

  prvi snimak

  2.500,00

 • RTG dijagnostika

  drugi snimak i svaki sledeći

  1.500,00

 • RTG snimanje sa portabilim aparatom

  u našoj ustanovi

  7.000,00

 • Opis donetog snimka

  2.000,00

Kardiologija

 • Pregled specijaliste

  6.000,00

 • Kontrolni pregled specijaliste

  do 15 dana

  5.400,00

 • Pregled profesora

  6.400,00

 • Kontrolni pregled profesora

  do 15 dana

  6.000,00

 • Pregled kod specijaliste noću

  8.400,00

 • Punkcija perikarda

  19.900,00

 • EKG (Elektrokardiogram)

  uključeno u cenu pregleda, a odvojeno se naplaćuje.

  1.000,00

 • 24-satni holter krvnog pritiska

  7.500,00

 • 24-satni holter monitoring EKG-a

  8.500,00

 • Ergometrija

  10.000,00

 • Stres ehokardiografija

  17.000,00

 • Ultrazvuk srca (Ehokardografija)

  6.800,00

 • RTG dijagnostika

  prvi snimak

  2.500,00

 • RTG dijagnostika

  drugi snimak i svaki sledeći

  1.500,00

 • RTG snimanje sa portabilim aparatom

  u našoj ustanovi

  7.000,00

 • Opis donetog snimka

  2.000,00

Pulmologija

 • Pregled specijaliste

  6.000,00

 • Kontrolni pregled specijaliste

  do 15 dana

  5.400,00

 • Pregled profesora

  6.400,00

 • Kontrolni pregled profesora

  do 15 dana

  6.000,00

 • Pregled kod specijaliste noću

  8.400,00

 • Pleuralna punkcija

  14.000,00

 • Torakalna drenaža

  70.000,00

 • Pleurodeza

  24.000,00

 • Biopsija pleure

  25.000,00

 • Bronhoaspiracija

  30.000,00

 • Bronhoaspiracija

  intravenska anestezija

  45.000,00

 • PPD proba

  5.500,00

 • Spirometrija

  1.000,00

 • RTG dijagnostika

  prvi snimak

  2.500,00

 • RTG dijagnostika

  drugi snimak i svaki sledeći

  1.500,00

 • RTG snimanje sa portabilim aparatom

  u našoj ustanovi

  7.000,00

 • Opis donetog snimka

  2.000,00

Endokrinologija

 • Pregled specijaliste

  6.000,00

 • Kontrolni pregled specijaliste

  do 15 dana

  5.400,00

 • Pregled profesora

  6.400,00

 • Kontrolni pregled profesora

  do 15 dana

  6.000,00

 • Pregled kod specijaliste noću

  8.400,00

 • Iglena biopsija štitaste žlezde (FNAB) sa pregledom

  12.500,00

 • Ultrazvuk štitaste žlezde

  5.800,00

 • Ultrazvuk štitaste žlezde

  profesor

  6.400,00

 • Ultrazvuk štitaste žlezde sa pregledom

  ass. dr Rastko Živić

  10.000,00

 • Ultrazvuk abdomena i male karlice

  5.800,00

 • Ultrazvuk abdomena i male karlice

  profesor

  6.400,00

 • RTG dijagnostika

  prvi snimak

  2.500,00

 • RTG dijagnostika

  drugi snimak i svaki sledeći

  1.500,00

 • RTG snimanje sa portabilim aparatom

  u našoj ustanovi

  7.000,00

 • Opis donetog snimka

  2.000,00

Nefrologija

 • Pregled specijaliste

  6.000,00

 • Kontrolni pregled specijaliste

  do 15 dana

  5.400,00

 • Pregled profesora

  6.400,00

 • Kontrolni pregled profesora

  do 15 dana

  6.000,00

 • Pregled kod specijaliste noću

  8.400,00

 • Ultrazvuk abdomena i male karlice

  5.800,00

 • Ultrazvuk abdomena i male karlice

  profesor

  6.400,00

 • RTG dijagnostika

  prvi snimak

  2.500,00

 • RTG dijagnostika

  drugi snimak i svaki sledeći

  1.500,00

 • RTG snimanje sa portabilim aparatom

  u našoj ustanovi

  7.000,00

 • Opis donetog snimka

  2.000,00

Hematologija

 • Pregled specijaliste

  6.000,00

 • Kontrolni pregled specijaliste

  do 15 dana

  5.400,00

 • Pregled profesora

  6.400,00

 • Kontrolni pregled profesora

  do 15 dana

  6.000,00

 • Pregled kod specijaliste noću

  8.400,00

 • Biopsija kostane srži

  35.000,00

 • Biopsija kostane srzi

  intravenska anestezija

  45.000,00

 • Sternalna punkcija

  35.000,00

 • Sternalna punkcija

  intravenska anestezija

  45.000,00

 • Transfuzija derivata krvi u ordinaciji

  16.000,00

 • Ultrazvuk abdomena i male karlice

  5.800,00

 • Ultrazvuk abdomena i male karlice

  profesor

  6.400,00

Reumatologija

 • Pregled specijaliste

  6.000,00

 • Kontrolni pregled specijaliste

  do 15 dana

  5.400,00

 • Pregled profesora

  6.400,00

 • Kontrolni pregled profesora

  do 15 dana

  6.000,00

 • Pregled kod specijaliste noću

  8.400,00

 • Test salivacije

  3.000,00

 • Širmerov test

  2.000,00

 • RTG dijagnostika

  prvi snimak

  2.500,00

 • RTG dijagnostika

  drugi snimak i svaki sledeći

  1.500,00

 • RTG snimanje sa portabilim aparatom

  u našoj ustanovi

  7.000,00

 • Opis donetog snimka

  2.000,00

Dermatologija

 • Pregled specijaliste

  6.000,00

 • Kontrolni pregled specijaliste

  do 15 dana

  5.400,00

 • Pregled profesora

  6.400,00

 • Kontrolni pregled profesora

  do 15 dana

  6.000,00

 • Pregled kod specijaliste noću

  8.400,00

 • Dermoskopija

  uključuje i pregled dermatologa

  6.400,00

 • Kožne probe

  5.000,00

 • Biopsija kože

  10.000,00

 • Uklanjanje bradavica - EKT / radiotalasni nož

  manja regija

  8.000,00

 • Uklanjanje bradavica - EKT / radiotalasni nož

  veća regija

  10.000,00

Infektologija

 • Pregled specijaliste

  6.000,00

 • Kontrolni pregled specijaliste

  do 15 dana

  5.400,00

 • Pregled profesora

  6.400,00

 • Kontrolni pregled profesora

  do 15 dana

  6.000,00

 • Pregled kod specijaliste noću

  8.400,00

 • Lumbalna punkcija

  15.000,00

 • Ultrazvuk abdomena i male karlice

  5.800,00

 • Ultrazvuk abdomena i male karlice

  profesor

  6.400,00

 • RTG dijagnostika

  prvi snimak

  2.500,00

 • RTG dijagnostika

  drugi snimak i svaki sledeći

  1.500,00

 • RTG snimanje sa portabilim aparatom

  u našoj ustanovi

  7.000,00

 • Opis donetog snimka

  2.000,00

Centar za reflux - hirurgija želuca i jednjaka

 • Pregled specijaliste

  6.000,00

 • Kontrolni pregled specijaliste

  do 15 dana

  5.400,00

 • Pregled profesora

  6.400,00

 • Kontrolni pregled profesora

  do 15 dana

  6.000,00

 • Pregled kod specijaliste noću

  8.400,00

 • Operacija funoplikacije po Nissen-u

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  472.000,00 - 650.000,00

 • Operacija funoplikacije po Toupet-u

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  472.000,00 - 650.000,00

 • Repozicija želuca, rekonstrukcija dijafragme, fundoplikacija

  472.000,00 - 650.000,00

 • Ezofagokardiomiotomija po Heller-u i parcijalna fundoplikacija po Dor-u

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  472.000,00 - 650.000,00

 • Totalna gastrektomija sa rekonstrukcijom

  kompletno odstranjivanje želuca sa rekonstrukcijom

  710.000,00 - 950.000,00

 • Subtotalna gastrektomija sa rekonstrukcijom

  uklanjanje dela želuca sa rekonstrukcijom

  710.000,00 - 950.000,00

 • Gastroenteroanastomoza

  450.000,00

 • Vagotomija

  presecanje nervnih vlakana za želudac u cilju smanjenog lučenja kiseline

  472.000,00 - 650.000,00

 • Subtotalna gastrektomija sa rekonstrukcijom

  uklanjanje dela želuca sa rekonstrukcijom

  472.000,00 - 650.000,00

 • Ezofagektomija sa rekonstrukcijom

  uklanjanje obolelog jednjaka sa rekonstrukcijom

  1.180.000,00 - 1.416.000,00

 • Izvodenje nutritivne gastrostome po Stamm-Cader-u

  300.000,00

 • "Sleeve" gastrektomija

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  705.000,00

 • "Gastric bypass" po Roux-en-Y

  822.500,00

Centar za hirurgiju debelog creva i rektuma

 • Pregled specijaliste

  6.000,00

 • Kontrolni pregled specijaliste

  do 15 dana

  5.400,00

 • Pregled profesora

  6.400,00

 • Kontrolni pregled profesora

  do 15 dana

  6.000,00

 • Pregled kod specijaliste noću

  8.400,00

 • Apendektomija

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  220.000,00

 • Apendektomija pri postojanju ograničenog peritonitsa

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  300.000,00

 • Hitna apendektomija

  260.000,00

 • Resekcija tankog creva sa anastomozom

  320.000,00

 • Resekcija tankog creva sa anastomozom i protektivnom ileostomom

  320.000,00

 • Izvodenje protektivne (bipolarne) ileostome

  250.000,00

 • Zatvaranje protektivne (bipolarne) ileostome

  275.000,00

 • Resekcija debelog creva sa anastomozom

  380.000,00

 • Desna hemikolektomija sa anastomozom

  400.000,00

 • Leva hemikolektomija sa anastomozom

  560.000,00

 • Leva hemikolektomija sa anastomozom i protektivnom ileostomom

  590.000,00

 • Resekcija debelog creva sa terminalnom kolostomom

  Operacija po Hartmann-u

  470.000,00

 • Subtotalna kolektomija sa ileokoloanastomozom

  610.000,00

 • Izvođenje kolostome

  275.000,00

 • Zatvaranje terminalne kolostome

  Rekonstrukcija kontinuiteta digestivnog trakta nakon operacije po Hartmann-u

  400.000,00

 • Gornja resekcija rektuma

  528.750,00

 • Prednja visoka resekcija rektuma sa anastomozom

  560.000,00

 • Prednja niska resekcija rektuma sa protektivnom ileostomom

  705.000,00

 • Abdomino-perinealna amputacija rektuma po Miles-u

  700.000,00

 • Laparaskopska eksploracija

  130.000,00

 • Operacija zbog akutnog abdomena

  500.000,00

Centar za hemoroide i perianalnu regiju hirurgiju

 • Pregled specijaliste

  6.000,00

 • Kontrolni pregled specijaliste

  do 15 dana

  5.400,00

 • Pregled profesora

  6.400,00

 • Kontrolni pregled profesora

  do 15 dana

  6.000,00

 • Pregled kod specijaliste noću

  8.400,00

 • Transanalna hemoroidalna dearterijalizacija (THD)

  minimalno-invazivna operacija hemoroida

  140.000,00

 • Transanalna hemoroidalna dearterijalizacija (THD) - doc. dr Miljan Ćeranić

  minimalno-invazivna operacija hemoroida

  180.000,00

 • Laserska hemoroidoplastika (LHP)

  minimalno-invazivna operacija hemoroida

  140.000,00

 • Hemoroidektomija

  LigasureTM radiofrekventna ablacija, klasično

  141.000,00

 • Ligacija (podvezivanje) hemoroida gumicama

  po seansi

  10.000,00

 • Incizija tromboziranog hemoroida

  lokalna anestezija, uključuje i pregled specijaliste

  14.000,00

 • Incizija tromboziranog hemoroida

  intravenska anestezija, uključuje i pregled specijaliste

  30.000,00

 • Lasersko zatvaranje analne fistule - FiLaC

  prvi akt

  150.000,00

 • Lasersko zatvaranje analne fistule - FiLaC

  drugi akt

  50.000,00

 • Zatvaranje fistuloznog kanala Vivostat lepkom

  150.000,00

 • Operacija analne fistule sa setonom

  150.000,00

 • Operacija analne fistule bez setona

  120.000,00

 • Incizija perianalnog apscesa sa drenažom

  intravenska anestezija, sa prethodnim pregledom

  40.000,00

 • Incizija perianalnog apscesa sa drenažom

  lokalna anestezija, sa prethodnim pregledom

  30.000,00

 • Operacija analne fisure

  intravenska anestezija

  80.000,00 - 120.000,00

 • Operacija analne fisure

  lokalna anestezija

  70.000,00

 • Laserska operacija pilonidalnog sinusa - SiLAC

  lokalna anestezija

  120.000,00

 • Operacija pilonidalnog sinusa

  lokalna anestezija

  40.000,00

 • Operacija pilonidalnog sinusa

  intravenska anestezija

  60.000,00

 • Operacija komplikovanog pilonidalnog sinusa

  intravenska anestezija

  100.000,00

 • Uklanjanje perianalnih kondiloma

  intravenska anestezija

  60.000,00

 • Uklanjanje intraanalnih kondiloma

  intravenska anestezija

  80.000,00

Centar za hirurgiju jetre i žučnih puteva

 • Pregled specijaliste

  6.000,00

 • Kontrolni pregled specijaliste

  do 15 dana

  5.400,00

 • Pregled profesora

  6.400,00

 • Kontrolni pregled profesora

  do 15 dana

  6.000,00

 • Pregled kod specijaliste noću

  8.400,00

 • Operacija žučne kese

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  Holecistektomija

  140.000,00 - 220.000,00

 • Operacija žučne kese

  klasično

  Holecistektomija

  140.000,00 - 220.000,00

 • Hitna operacija žučne kese

  Holecistektomija

  260.000,00

 • Operacija uklanjanja kamena iz žučnih puteva

  holecistektomija sa holedohotomijom i T-drenažom

  350.000,00

 • Hepatiko-jejuno anastomoza

  bajpas u oticanju žuči

  500.000,00

 • Biopsija jetre

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  200.000,00

 • Splenektomija

  300.000,00

 • Hitna splenektomija

  450.000,00

Centar za hirurgiju kila

 • Pregled specijaliste

  6.000,00

 • Kontrolni pregled specijaliste

  do 15 dana

  5.400,00

 • Pregled profesora

  6.400,00

 • Kontrolni pregled profesora

  do 15 dana

  6.000,00

 • Pregled kod specijaliste noću

  8.400,00

 • Operacija preponske kile - jednostrano

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  Operacija ingvinalne kile

  180.000,00

 • Operacija preponske kile - jednostrano

  opšta anestezija

  Operacija ingvinalne kile

  150.000,00

 • Operacija preponske kile - jednostrano

  lokalna anestezija

  Operacija ingvinalne kile

  130.000,00

 • Operacija preponske kile - obostrano

  Operacija ingvinalne kile

  225.000,00

 • Operacija preponske kile - recidivantne (ponovne)

  Operacija ingvinalne kile

  300.000,00

 • Operacija uklještene preponske kile

  Operacija ingvinalne kile

  230.000,00

 • Operacija uklještene preponske kile sa resekcijom creva

  Operacija ingvinalne kile

  500.000,00

 • Operacija femoralne kile - jednostrano

  150.000,00

 • Operacija femoralne kile - obostrano

  225.000,00

 • Operacija pupčane kile

  Operacija umbilikalne kile

  150.000,00

 • Operacija kile prednjeg trbušnog zida

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  Operacija ventralne kile

  300.000,00

 • Operacija kile prednjeg trbušnog zida

  klasično

  Operacija ventralne kile

  220.000,00

 • Operacija velike kile prednjeg trbušnog zida

  klasično

  Operacija ventralne kile

  400.000,00

 • Operacija recidivantne kile prednjeg trbušnog zida

  klasično

  Operacija ventralne kile

  500.000,00

Centar za hirurško lečenje preterane gojaznosti

 • Pregled specijaliste

  6.000,00

 • Kontrolni pregled specijaliste

  do 15 dana

  5.400,00

 • Pregled profesora

  6.400,00

 • Kontrolni pregled profesora

  do 15 dana

  6.000,00

 • Pregled kod specijaliste noću

  8.400,00

 • Ekspertsko mišljenje prof. dr Miroslava Ilića

  12.000,00

 • "Sleeve" gastrektomija

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  705.000,00

 • "Gastric bypass" po Roux-en-Y

  822.500,00

Centar za ginekologiju i ginekološku hirurgiju

 • Pregled specijaliste

  6.000,00

 • Kontrolni pregled specijaliste

  do 15 dana

  5.400,00

 • Pregled profesora

  6.400,00

 • Kontrolni pregled profesora

  do 15 dana

  6.000,00

 • Pregled kod specijaliste noću

  8.400,00

 • Ginekološki ultrazvuk

  6.400,00

 • Ultrazvučni pregled trudnice

  6.400,00

 • 4D ultrazvuk

  12.000,00

 • Ekspertski - anatomski ultrazvuk

  12.000,00

 • Fetalna dopler ehokardiografija (ultrazvuk srca ploda)

  jednoplodna trudnoća

  12.000,00

 • Fetalna dopler ehokardiografija (ultrazvuk srca ploda)

  blizanačka trudnoća

  18.000,00

 • Uzimanje ginekoloških briseva

  500,00

 • Određivanje tipa vaginalnog sekreta

  500,00

 • Nitrazinski test

  2.000,00

 • Folikulometrija - jedno merenje

  4.000,00

 • Folikulometrija - tri standardna merenja

  10.000,00

 • Papanicolaou test

  PAPA test

  2.000,00

 • "Double test"

  8.900,00

 • "Tripple test"

  9.900,00

 • "Quadriple test"

  11.400,00

 • Histerosalpingo kontrastna sonografija - HyCoSy

  20.000,00

 • Histerosalpingo kontrastna sonografija - HyCoSy

  intravenska anestezija

  40.000,00

 • Biopsija horionskih čupica (bez obrade uzorka)

  50.000,00

 • Amniocenteza (bez obrade uzorka)

  30.000,00

 • Kordocenteza (bez obrade uzorka)

  60.000,00

 • Aspiraciona biopsija endometrijuma

  13.000,00

 • Dilatacija grlića materice sa evakuacijom sadržaja

  25.000,00

 • Polipektomija grlića materice

  lokalna anestezija

  20.000,00

 • Polipektomija grlića materice

  intravenska anestezija

  40.000,00

 • Polipektomija grlića materice sa kiretažom cervikalnog kanala

  intravenska anestezija

  48.000,00

 • LOOP ekscizija promena grlića materice

  67.000,00

 • Biopsija grlića materice

  lokalna anestezija

  20.000,00

 • Biopsija grlića materice

  intravenska anestezija

  40.000,00

 • Biopsija grlića materice sa kiretažom cervikalnog kanala

  intravenska anestezija

  48.000,00

 • Konizacija

  100.000,00

 • Serklaž

  intravenska anestezija

  45.000,00

 • Celioskopija

  dijagnostička laparoskopija

  150.000,00

 • Laserska cistektomija

  minimalno-invazivno uklanjanje ciste jajnika

  dr Luka Anđelić

  250.000,00

 • Laparoskopska cistektomija

  minimalno-invazivno uklanjanje ciste jajnika

  250.000,00

 • Laparoskopska salpingektomija

  minimalno-invazivno uklanjanje jajovoda

  200.000,00

 • Laparoskopska adneksektomija

  minimalno-invazivno uklanjanje jajnika

  250.000,00

 • Laserska operacija endometrioze

  minimalno-invazivno uklanjanje ektopičnog tkiva endometrijuma

  dr Luka Anđelić

  250.000,00

 • Laparoskopska operacija vanmaterične trudnoće

  minimalno-invazivno uklanjanje ektopične trudnoće

  285.000,00

 • Laparoskopska miomektomija

  minimalno-invazivno uklanjanje mioma materice

  250.000,00

 • Laparoskopska subtotalna (supracervikalna) histerektomija

  minimalno-invazivno uklanjanje materice

  dr Luka Anđelić

  280.000,00

 • Laparoskopska histerektomija

  minimalno-invazivno uklanjanje materice

  300.000,00

 • Laparoskopska histerektomija sa vaginoplastikom

  350.000,00

 • Dijagnostička histeroskopija

  80.000,00

 • Operativna histeroskopija

  130.000,00

 • Operativna histeroskopija

  dr Luka Anđelić

  110.000,00

 • Histeroskopska laserska miomektomija sa proverom prohodnosti jajovoda

  uklanjanje mioma materice vaginalnim putem laserom

  dr Luka Anđelić

  150.000,00

 • Histeroskopska miomektomija

  uklanjanje mioma materice vaginalnim putem

  dr Luka Anđelić

  150.000,00

 • Laparaskopska vaginalna histerektomija

  uklanjanje materice vaginalnim putem

  dr Luka Anđelić

  300.000,00

 • Prednja plastika vagine

  180.000,00

 • Zadnja plastika vagine

  180.000,00

 • Operacija tuboovarijalnog apscesa

  dr Luka Anđelić

  250.000,00

 • Cistektomija

  klasično uklanjanje ciste jajnika

  250.000,00

 • Salpingektomija

  klasično uklanjanje jajovoda

  200.000,00

 • Adneksektomija

  klasično uklanjanje jajnika i jajovoda

  250.000,00

 • Histerektomija

  klasično uklanjanje materice

  300.000,00

 • Operacija spada mokraćne bešike

  216.000,00

 • Eksplorativna kiretaža

  intravenska anestezija

  48.000,00

 • Aplikacija spirale

  intravenska anestezija

  30.000,00

 • Uklanjanje spirale

  do 5 godina

  6.400,00

 • Uklanjanje spirale sa kiretažom cervikalnog kanala

  intravenska anestezija

  54.400,00

 • Uklanjanje kondiloma - EKT / radiotalasni nož

  u zavisnosti od broja, lokalna anestezija

  12.000,00 - 22.000,00

 • Uklanjanje kondiloma - EKT / radiotalasni nož

  u zavisnosti od broja, intravenska anestezija

  20.000,00 - 40.000,00

 • Incizija Bartolinijeve ciste

  lokalna anestezija

  20.000,00

 • Incizija Bartolinijeve ciste

  intravenska anestezija

  40.000,00

 • Marsupijelizacija Bartolinijeve ciste

  intravenska anestezija

  48.000,00

 • Nameran prekid trudnoće do 10. nedelje gestacije

  instrumentalno

  48.000,00

Centar za urologiju i urološku hirurgiju

 • Pregled specijaliste

  6.000,00

 • Kontrolni pregled specijaliste

  do 15 dana

  5.400,00

 • Pregled profesora

  6.400,00

 • Kontrolni pregled profesora

  do 15 dana

  6.000,00

 • Pregled kod specijaliste noću

  8.400,00

 • Ekspertsko mišljenje

  12.800,00

 • Ultrazvuk urotrakta

  5.800,00

 • Ultrazvuk urotrakta

  profesor

  6.400,00

 • Uzimanje uroloških briseva

  500,00

 • Cistoskopija

  15.000,00

 • Cistoskopija

  intravenska anestezija

  23.000,00

 • Cistoskopija sa probom na stress

  17.000,00

 • Cistoskopija sa probom na stress

  intravenska anestezija

  30.000,00

 • Uretrocistoskopija

  17.000,00

 • Nefrektomija

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  280.000,00

 • Nefrektomija

  klasično

  170.000,00

 • Radikalna nefrektomija

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  370.000,00

 • Radikalna nefrektomija

  klasično

  290.000,00

 • Nefroureterektomija u opstoj anesteziji

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  400.000,00

 • Subtotalna nefroureterektomija

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  320.000,00

 • Nefroureterektomija

  klasično, jedan rez

  230.000,00

 • Nefroureterektomija

  klasično, dva reza

  200.000,00

 • Perkutana drenaža apscesa bubrega ili drenaža perirenalnog apscesa

  60.000,00

 • Uretrocistoneostomija - jednostrano

  110.000,00

 • Uretrocistoneostomija - obostrano

  150.000,00

 • Plastika UP segmenta uretera

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  320.000,00

 • Plastika UP segmenta uretera

  klasično

  200.000,00

 • Ureterolitotomija

  uklanjanje kamena u ureteru, minimalno-invazivno

  200.000,00

 • Plasiranje nefrostomskog katetera

  lokalna anestezija

  60.000,00

 • Zamena nefrostomskog katetera

  lokalna anestezija

  30.000,00

 • Uklanjanje nefrostomskog katetera

  lokalna anestezija

  15.000,00

 • Plasman ureteralne sonde

  20.000,00

 • Plasiranje J-J stenta

  25.000,00

 • Plasiranje J-J stenta

  1-2 sonde, intravenska anestezija

  40.000,00 - 60.000,00

 • Uklanjanje J-J stenta

  analgosedacija

  20.000,00

 • TUR mokraćne bešike

  do 2cm u veliini

  70.000,00

 • TUR mokraćne bešike

  dva ili jedan veći

  130.000,00

 • TUR vrata mokraćne bešike

  80.000,00

 • Biopsija tkiva sluznice mokraćne bešike

  20.000,00

 • Instilacija BCG vakcine u mokraćnu bešiku (OncoTYCE)

  5.000,00

 • Operacija cistocele

  operacija spada mokraćne bešike

  100.000,00

 • Cistolitotomija

  uklanjanje kamena u mokraćnoj bešici, minimalno-invazivno laparoskopski

  250.000,00

 • Cistolitotomija

  uklanjanje kamena u mokraćnoj bešici, klasično

  210.000,00

 • Operacija hipospadije

  200.000,00

 • Pasiranje cistofiksa

  lokalna anestezija

  20.000,00

 • Zamena cistofiksa

  10.000,00

 • TRUS vođena biopsija prostate

  30.000,00

 • TUR prostate do 50g

  130.000,00

 • TUR prostate veće od 50g

  140.000,00

 • Transvezikalna prostatektomija - PTV

  225.000,00

 • Radikalna prostatektomija

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  450.000,00

 • Radikalna prostatektomija

  klasično

  380.000,00

 • Frenulotomija - EKT / radiotalasni nož

  lokalna anestezija

  16.000,00

 • Frenulotomija uz frenuloplasiku

  lokalna anestezija

  18.000,00

 • Frenulotomija kod dece

  lokalna anestezija

  20.000,00

 • Cirkumcizija - radiotalasni nož

  operacija fimoze, lokalna anestezija

  30.000,00

 • Cirkumcizija

  operacija fimoze, lokalna anestezija

  25.000,00

 • Cirkumcizija

  operacija fimoze, intravenska anestezija

  60.000,00

 • Cirkumcizija kod parafimoze

  70.000,00

 • Biopsija glansa penisa

  lokalna anestezija

  25.000,00

 • Biopsija kože skrotuma i penisa

  lokalna anestezija

  15.000,00

 • Operacija varikokele - jednostrano

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  110.000,00

 • Operacija varikokele - obostrano

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  125.000,00

 • Operacija hidrokele

  kod odraslih

  80.000,00

 • Operacija ciste epididimisa

  65.000,00

 • Epididimektomija

  60.000,00

 • Vazektomija

  80.000,00

 • Orhidopeksija

  200.000,00

 • Operacija torzije testisa

  65.000,00

 • Orhiektomija - obostrano

  lokalna anestezija

  75.000,00

 • Orhiektomija - obostrano

  intravenska anestezija

  85.000,00

 • Radikalna orhiektomija kod tumora testisa

  120.000,00

 • Ugradnja proteze posle orhiektomije

  30.000,00

 • Biopsija testisa

  lokalna anestezija

  40.000,00

 • Biopsija testisa

  intravenska anestezija

  50.000,00

 • Manuelna repozicija kod parafimoze

  4.500,00

 • Plasiranje urinarnog katetera

  u okviru urološkog pregleda

  3.000,00

 • Plasiranje urinarnog katetera

  tehničar

  3.000,00

 • Zamena urinarnog katetera

  tehničar

  2.500,00

 • Drenaža apscesa genitalne regije

  15.000,00

 • Uklanjanje ateroma urogenitalne regije

  13.000,00

 • Uklanjanje kondiloma - radiotalasni nož

  manja regija, lokalna anestezija

  12.000,00

 • Uklanjanje kondiloma - radiotalasni nož

  srednja regija, lokalna anestezija

  17.000,00

 • Uklanjanje kondiloma - radiotalasni nož

  veća regija, intravenska anestezija

  25.000,00

Centar za ORL dece i odraslih

 • Pregled specijaliste

  6.000,00

 • Kontrolni pregled specijaliste

  do 15 dana

  5.400,00

 • Pregled profesora

  6.400,00

 • Kontrolni pregled profesora

  do 15 dana

  6.000,00

 • Pregled kod specijaliste noću

  8.400,00

 • Audiometrija

  3.500,00

 • Timpanometrija

  3.000,00

 • Pregled specijaliste sa ispiranjem ušiju

  7.000,00

 • Pregled specijaliste sa vestibulometrijom

  8.000,00

 • Pregled specijaliste sa timpanometrijom

  6.400,00

 • Septolastika

  operacija devijacije nosne pregrade

  102.000,00

 • Endonazalna polipektomija

  uklanjanje polipa u nosu

  102.000,00

 • Tonzilektomija

  operacija krajnika

  84.000,00

 • Tonzilektomija sa adenoidektomijom

  operacija krajnika sa uklanjanjem "trećeg" krajnika

  84.000,00

 • Adenoidektomija

  operacija "trećeg" krajnika

  54.000,00

 • Adenoidektomija sa implantacijom aeracionih cevčica

  operacija "trećeg" krajnika sa ugradnjom ventilacionih cevčica

  72.000,00

 • Implantacija aeracionih cevčica

  ugradnja ventilacionih cevčica

  72.000,00

 • Ekstrakcija aeracionih cevčica

  intravenska anestezija

  48.000,00

 • Timpanoplastika

  117.500,00

 • Otoplastika - jednostrano

  korekcija otapostaze ("klempavih" ušiju)

  60.000,00

 • Otoplastika - obostrano

  korekcija otapostaze ("klempavih" ušiju)

  108.000,00

 • Epifaringoskopija i ekstirpacija ciste farinksa

  uključuje i histopatologiju

  141.000,00

 • Mukotomia sa ACT

  82.250,00