Centar je specijalizovan za dijagnostiku, konzervativni tretman i minimalno-invazivno i klasično hirurško lečenje oboljenja debelog creva, rektuma i tankih creva.

Pročitajte

Eksperti Centra za hirurgiju debelog creva i rektuma

Doc. dr

Miljan Ćeranić

Specijalista opšte hirurgije

Koloproktolog

Prim. dr

Goran Ivić

Specijalista opšte hirurgije

Prof. dr

Aleksandar Karamarković

Specijalista opšte hirurgije

Subspecijalista digestivne hirurgije

Prof. dr

Dejan Stevanović

Specijalista opšte hirurgije

Prof. dr

Dragan Radovanović

Specijalista opšte hirurgije

Cenovnik

Specijalistički pregledi

 • Pregled specijaliste

  6.000,00

 • Kontrolni pregled specijaliste

  do 15 dana

  5.400,00

 • Pregled profesora

  6.400,00

 • Kontrolni pregled profesora

  do 15 dana

  6.000,00

 • Pregled kod specijaliste noću

  8.400,00

Dijagnostika

 • Rektoskopija sa proktološkim pregledom

  15.000,00

 • Anoskopija sa proktološkim pregledom

  7.000,00

 • Kolonoskopija

  obavlja se u Centru za Digestvine Bolesti "Vesalius"

  16.000,00

 • Kolonoskopija u anesteziji

  obavlja se u Centru za Digestvine Bolesti "Vesalius"

  23.000,00

 • Ultrazvuk abdomena i male karlice

  5.800,00

 • Ultrazvuk abdomena i male karlice

  profesor

  6.400,00

 • RTG dijagnostika

  prvi snimak

  2.500,00

 • RTG dijagnostika

  drugi snimak i svaki sledeći

  1.500,00

 • RTG snimanje sa portabilim aparatom

  u našoj ustanovi

  7.000,00

 • Opis donetog snimka

  2.000,00

Hirurgija slepog creva

 • Apendektomija

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  220.000,00

 • Apendektomija pri postojanju ograničenog peritonitsa

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  300.000,00

 • Hitna apendektomija

  260.000,00

Hirurgija tankog creva

 • Resekcija tankog creva sa anastomozom

  320.000,00

 • Resekcija tankog creva sa anastomozom i protektivnom ileostomom

  320.000,00

 • Izvodenje protektivne (bipolarne) ileostome

  250.000,00

 • Zatvaranje protektivne (bipolarne) ileostome

  275.000,00

Hirurgija debelog creva

 • Resekcija debelog creva sa anastomozom

  380.000,00

 • Desna hemikolektomija sa anastomozom

  400.000,00

 • Leva hemikolektomija sa anastomozom

  560.000,00

 • Leva hemikolektomija sa anastomozom i protektivnom ileostomom

  590.000,00

 • Resekcija debelog creva sa terminalnom kolostomom

  Operacija po Hartmann-u

  470.000,00

 • Subtotalna kolektomija sa ileokoloanastomozom

  610.000,00

 • Izvođenje kolostome

  275.000,00

 • Zatvaranje terminalne kolostome

  Rekonstrukcija kontinuiteta digestivnog trakta nakon operacije po Hartmann-u

  400.000,00

Hirurgija rektuma

 • Gornja resekcija rektuma

  528.750,00

 • Prednja visoka resekcija rektuma sa anastomozom

  560.000,00

 • Prednja niska resekcija rektuma sa protektivnom ileostomom

  705.000,00

 • Abdomino-perinealna amputacija rektuma po Miles-u

  700.000,00

Ostale operacije

 • Laparaskopska eksploracija

  130.000,00

 • Operacija zbog akutnog abdomena

  500.000,00