Doc. dr Andrija Antić

specijalista opšte hirurgije

Delatnost u Opštoj bolnici "Aurora"

  • Hirurško lečenje preponske (ingvinalne) kile (minimalno-invazivno)

  • Hirurško lečenje butne (femoralne) kile (minimalno-invazivno)

  • Hirurško lečenje umbilikalne (pupčane) kile (minimalno-invazivno)

  • Hirurško lečenje epigastrične kile (minimalno-invazivno)

  • Hirurško lečenje postoperativne (incizione) kile (minimalno-invazivno)

Radno iskustvo i obrazovanje

  • Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1996. godine. Specijalista je opšte hirurgije. Stručno se usavršavao u Francuskoj iz oblasti hepatobilijarne hirurgije. Doktorirao je 2011. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

  • Stalno je zaposlen na Klinika za digestivnu hirurgiju (Prva hirurška klinika) Kliničkog centra Srbije, gde se bavi hirurgijom kila. Uveo je nove moderne tehnike u standardne metode hirurškog lečenja u našoj zemlji.

  • Autor ili koautor u 26 stručnih i naučnih radova u devet publikacija u časopisima sa JCR liste i četiri rada citirana u Medline-u. Redovno učestvuje u nacionalnim i međunarodnim stručnim skupovima.

Strani jezici

  • Engleski jezik