Prof. dr

Dejan Stevanović

Specijalista opšte hirurgije

  Delatnost u Opštoj bolnici "Aurora"
 • Minimalno-invazivno i klasično hirurško lečenje oboljenja digestivnog trakta

 • Minimalno-invazivno i klasično hirurško lečenje oboljenja jetre

 • Minimalno-invazivno i klasično hirurško lečenje oboljenja žučne kese

 • Hirurško rešavanje kila

 • Konsultativni pregledi iz oblasti digestivne hirurgije

  Radno iskustvo
 • Specijalista je opšte hirurgije, zaposlen na Klinici za hirurgiju KBC "Zemun", čiji je i Upravnik. Vanredni profesor je na Katedri uže naučne oblasti "Hirurgija sa anesteziologijom" Medicinskog fakulteta Univerzitata u Beogradu. Aktivno učestuje u radu Onkološkog konzilijuma za digestivni trakt KBC „Zemun“ pri sprovođenju terapijskih, dijagnostičkih i preventivnih procedura kod najtežih onkoloških pacijenata.

 • Jedan od osnivača i član Udruženja endoskopskih hirurga Srbije. Član je Evropskog udruženja endoskopskih hirurga i Hirurške sekcije Srpskog Lekarskog Društva.

 • Dominantna oblast stručnog rada i naučnog interesovanja je minimalno-invazivna hirurgija i radikalna onkološka hirurgija kolona i želuca. Kontinuirano radi na stručnom usavršavanju, gde posebno treba istaći učestvovanje na "SILS Masterclass Course" u Evropskom trenažnom centru u gradu Elancourt, Francuska i "Advanced course in laparoscopic colorectal surgery" u Rijeci, Hrvatska.

 • 2009. godine uradio prvu SILS (single incision laparoscopic surgery) holecistektomiju u Srbijii na Klinici za hirurgiju KBC „Dr Dragiša Mišović“ i time je uveo u svakodnevnu kliničku praksu. 2013. godine je uveo laparoskopsku operaciju karcinoma kolona u KBC „Zemun“. Narednih godina uvodi nove tehnologije u minimalno-invazivnim operacijama maligniteta želuca.

 • Učestvuje na domaćim i međunarodnim skupovima na temu laparaskopske hirurgije. Duži niz godina učestvuje u projektima Ministarstva zdravlja Republike Srbije, od kada je organizator i predavač u okviru više kontinuiranih medicinskih edukacija. Objavio je ukupno 90 publikacija, gde je 15 radova u celosti objavljeno u međunarodnim časopisima indeksiranim na JCR listi. Objavio je i 10 radova u časopisima indeksiranim u MEDLINE.

  Obrazovanje
 • Diplomirao 1993. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 • Odbranio magistarsku tezu pod nazivom "Uloga lokalnog pH i Helicobacter pylori u nastanku krvarećeg erozivnog gastritisa" 1997. godine.

 • Specijalistički ispit iz opšte hirurgije položio 1999. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 • Odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom "Uticaj sistematske limfadenektomije na ishod lečenja i dužinu preživljavanja pacijenata operisanih zbog karcinoma želuca" 2002. godine.

 • Stručno se usavršavao u zemlji i inostranstvu (Francuska, Italija, Slovenije, Hrvatska)

 • Postao vanredni profesor na Katedri uže naučne oblasti "Hirurgija sa anesteziologijom" Medicinskog fakulteta Univerzitata u Beogradu, 2019. godine.

  Strani jezici
 • Engleski jezik