Gastroenterologija predstavlja granu interne medicine koja se bavi proučavanjem, dijagnostikom i lečenjem funkcionalnih i organskih oboljenja sistema organa za varenje (jednjaka, želuca, tankih creva, debelog creva, rektuma), bilijarnog sistema (jetre, žučnih puteva, žučne kese) i pankreasa.

Pregled obavlja specijalista gastroenterologije, traje 20-30 minuta i bezbolan je. Za isti nije potrebna posebna priprema. Pregled obuhvata uzimanje anamnestičkih podataka od pacijenta, uvid u postojeću medicinsku dokumentaciju i klinički preged abdomena, nakon čega se donosi dijagnoza o postojećem stanju i eventualno propisuje terapija. U slučaju potrebe predlaže se dalja dijagnostika, koja se može obaviti u okviru naše Bolnice i Specijalne internističke bolnice "Vesalius".

U slučaju da Vaše oboljenje iziskuje hirurško rešavanje, na raspolaganju su Vam usluge:

Naši eksperti

Prof. dr Dragan Tomić

specijalista interne medicine

gastroenterohepatolog

Prof. dr Rada Ješić

specijalista interne medicine

gastroenterohepatolog

Doc. dr Dragana Mijač

specijalista interne medicine

gastroenterohepatolog

dr Miroslav Đurašinović

specijalista interne medicine

gastroenterohepatolog

dr Lena Martinović

specijalista interne medicine

gastroenterohepatolog

Cenovnik usluga