Centar za onkologiju i onkološku hirurgiju je specijalizovan za dijagnostiku i hirurško lečenje benignih tumora i maligniteta, a u saradnji sa Centrom za digestivne bolesti "Vesalius" i za medikalnu onkologiju i hemioterapiju. Osim pomenutih delatnosti, u okviru Centra Vam je na raspolaganju i psihološko savetovalište.

Klinička оnkologija je specijalizovana medicinska disciplina i interdisciplinarna nauka koja se bavi prevencijom, ranim otkrivanjem, dijagnostikom i lečenjem malignih tumora. Iz godine u godinu onkologija ima sve veći značaj, uzimajući u obzir porast broja obolelih od malignih bolesti.

U postavljanju dijagnoze maligne bolesti i utvrdjivanju njene uznapredovalosti uključene su brojne medicinske discipline. Pored patologa, učestvuju radiolozi, endoskopisti, specijalisti nuklerane medicine. Budući da su operativni zahvati, zračenje, hemioterapija, hormonalna terapija i imunoterapija jedni od osnovnih vidova lečenja tumora, u tretman onkoloških pacijenata uključene su pre svega hirurške discipline, te radioterapija, hematologija, imunologija i interna medicina.

Onkološki pregled

Onkološki pregled obavlja specijalista hirurgije ili interne medicine, koji ima subspecijalizaciju iz onkologije tj. onkološke hirurgije. Pregled traje oko 30 minuta, a u zavisnosti od stanja pacijenta može trajati i duže. Za isti nije potrebna posebna priprema. Pregled obuhvata uzimanje anamnestičkih podataka od pacijenta, uvid u eventualnnu postojeću medicinsku dokumentaciju i klinički preged, nakon čega se postavlja sumnja ili donosi dijagnoza o postojećem stanju.

Osim pregleda, a u slučaju medicinskih indikacija, obrada se upotpunjuje:

Onkološki konzilijum

Onkološki konzilijum sačinjavaju stručnjaci različitih specijalnosti koji na najadekvatniji način donose odluku o daljem lečenju. Konzilijum u najvećembroju slučajeva sačinjavaju stručnjaci iz oblasti hirurgije, interne medicine, patologije i radioterapije, a po potrebi se u rad mogu uključiti i lekari drugih specijalnosti, ukoliko je to od značaja za tok i ishod lečenja samog pacijenta.

Lečenje

Polje onkologije ima tri glavna područja: medikalno, hirurško i radiološko:

 • Hirurg - onkolog uklanja tumor i obližnje tkivo tokom operacije i vrši određene vrste biopsija.

 • Internista - onkolog (medikalni onkolog) tretira malignitet koristeći hemioterapiju ili druge lekove.

 • Radiacioni onkolog tretira malignitet pomoću radioterapije.

Eksperti Centra za onkologiju i onkološku hirurgiju

Doc. dr

Srđan Nikolić

Specijalista opšte hirurgije

Onkolog

dr

Stevan Jokić

Specijalista opšte hirurgije

Onkolog

Ass. dr

Marko Buta

Specijalista opšte hirurgije

Onkolog

Ass. dr

Rastko Živić

Specijalista opšte hirurgije

Subspecijalista endokrine hirurgije

Prim. dr

Goran Zorić

Specijalista opšte hirurgije

Subspecijalista endokrine hirurgije

Cenovnik

Specijalistički pregledi

 • Pregled specijaliste

  6.000,00

 • Kontrolni pregled specijaliste

  do 15 dana

  5.400,00

 • Pregled profesora

  6.400,00

 • Kontrolni pregled profesora

  do 15 dana

  6.000,00

 • Pregled kod specijaliste noću

  8.400,00

 • Onkološko savetovalište

  8.000,00

Dijagnostika

 • Ultrazvuk dojki

  5.800,00

 • Ultrazvuk dojki

  profesor

  6.400,00

 • Ultrazvuk štitaste žlezde

  5.800,00

 • Ultrazvuk štitaste žlezde

  profesor

  6.400,00

 • Ultrazvuk štitaste žlezde sa pregledom

  ass. dr Rastko Živić

  10.000,00

 • Konzilijarni onkološki RTG

  11 snimaka

  15.000,00

 • Mamografija

  6.500,00

Operacije dojke

 • Resekcija tumora dojke

  135.000,00

 • Kvandrantektomija sa biopsijom "sentinel" limfnog čvora

  220.000,00

 • Mastektomija sa disekcijom aksile i biopsijom "sentinel" limfnog čvora

  250.000,00

 • Radikalna mastektomija

  300.000,00

 • Subtotalna mastektomija sa disekcijom limfnih čvorova aksile i rekonstrukcijom dojke

  implantacija endoproteze subpektoralno

  cena proteze nije uključena

  300.000,00

 • Punkcija dojke

  8.000,00

Operacije štitaste žlezde

 • Loboistmektomija

  250.000,00

 • Minimalno-invazivna tiroidektomija - MIVAT

  240.000,00

 • Totalna tiroidektomija

  300.000,00

 • Totalna tiroidektomija sa disekcijom vrata

  centralna disekcija / modifikovana radikalna disekcija - MRND

  400.000,00

 • Minimalno-invazivna parotidektomija

  240.000,00