Pulmologija predstavlja granu interne medicine koja se bavi proučavanjem, dijagnostikom i lečenjem oboljenja pluća i respiratog sistema.

Pregled obavlja specijalista interne medicine sa subspecijalizacijom iz pulmologije - pulmolog. Pregled je bezbolan i traje 20-30 minuta. Za isti nije potrebna posebna priprema. Pregled obuhvata uzimanje anamnestičkih podataka od pacijenta, uvid u eventualnnu postojeću medicinsku dokumentaciju i klinički preged, nakon čega se donosi dijagnoza o postojećem stanju i eventualno propisuje terapija.

Osim pulmološkog pregleda, a u slučaju medicinskih indikacija, pulmološka obrada se upotpunjuje:

Kada se javiti pulmologu?

Pulmologu se treba obratiti u slučaju postojanja akutnih ili hroničnih simptoma respiratornog trakta. Najčesće je to kašalj koji može biti neproduktivan - suv, iritirajući, ili produktivan - praćen sa iskašljavanjem sadržaja iz pluća. Takođe to su "sviranje" ili "šištanje" u grudima, otežano disanje, nedostatak vazduha, iskašljavanje krvi, bol, stezanje ili pritisak u grudima tokom disanja i kašlja.

Eksperti iz oblasti pulmologije

Opšta bolnica Aurora

Prim. dr

Tatjana Radosavljević

Specijalista interne medicine

Pulmolog

Opšta bolnica Aurora

dr

Milan Grujić

Specijalista interne medicine

Pulmolog

Opšta bolnica Aurora

dr

Ana Stojanović

Specijalista interne medicine

Pulmolog

Cenovnik

Specijalistički pregledi

 • Pregled specijaliste

  6.000,00

 • Kontrolni pregled specijaliste

  do 15 dana

  5.400,00

 • Pregled profesora

  6.400,00

 • Kontrolni pregled profesora

  do 15 dana

  6.000,00

 • Pregled kod specijaliste noću

  8.400,00

Dijagnostika

 • PPD proba

  5.500,00

 • Spirometrija

  1.000,00

 • RTG dijagnostika

  prvi snimak

  2.500,00

 • RTG dijagnostika

  drugi snimak i svaki sledeći

  1.500,00

 • RTG snimanje sa portabilim aparatom

  u našoj ustanovi

  7.000,00

 • Opis donetog snimka

  2.000,00

Intervencije

 • Pleuralna punkcija

  14.000,00

 • Torakalna drenaža

  70.000,00

 • Pleurodeza

  24.000,00

 • Biopsija pleure

  25.000,00

 • Bronhoaspiracija

  30.000,00

 • Bronhoaspiracija

  intravenska anestezija

  45.000,00