Reumatologija predstavlja granu interne medicine koja se bavi proučavanjem, dijagnostikom i lečenjem oboljenja kostiju, zglobova, mišića i mekih tkiva.

Pregled obavlja specijalista interne medicine sa subspecijalizacijom iz reumatologije - reumatolog. Pregled traje 20-30 minuta, a u zavisnosti od stanja pacijenta može trajati i duže. Za isti nije potrebna posebna priprema. Pregled obuhvata uzimanje anamnestičkih podataka od pacijenta, uvid u eventualnnu postojeću medicinsku dokumentaciju i klinički preged, nakon čega se donosi dijagnoza o postojećem stanju i eventualno propisuje terapija.

Osim reumatologškog pregleda, a u slučaju medicinskih indikacija, reumatološka obrada se upotpunjuje:

Eksperti iz oblasti kardiologije

Ass. dr

Ksenija Božić Gardašević

Specijalista interne medicine

Reumatolog

dr

Olivera Ilić Stojanović

Specijalista interne medicine

Reumatolog, Fizijatar

Cenovnik

Specijalistički pregledi

 • Pregled specijaliste

  6.000,00

 • Kontrolni pregled specijaliste

  do 15 dana

  5.400,00

 • Pregled profesora

  6.400,00

 • Kontrolni pregled profesora

  do 15 dana

  6.000,00

 • Pregled kod specijaliste noću

  8.400,00

Dijagnostika

 • Test salivacije

  3.000,00

 • Širmerov test

  2.000,00

 • Ultrazvuk zgloba

  5.800,00

 • Ultrazvuk zgloba

  profesor

  6.400,00

 • RTG dijagnostika

  prvi snimak

  2.500,00

 • RTG dijagnostika

  drugi snimak i svaki sledeći

  1.500,00

 • RTG snimanje sa portabilim aparatom

  u našoj ustanovi

  7.000,00

 • Opis donetog snimka

  2.000,00