Urologija predstavlja kliničku granu medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem oboljenja mokraćnih puteva kod muškaraca i žena, kao i lečenjem oboljenja reproduktivnih organa kod muškaraca. Bolesti koje spadaju u domen urologije obuhvataju infekcije bubrega, prostate, mokraćne bešike i svih izvodnih kanala, anomalije, benigne i maligne tumore pomenutih organa, uvećanja (hiperplaziju) prostate i kamenje i ostale prepreke u normalnom protoku urina.

Centar za urologiju i urološku hirurgiju je specijalizovan za dijagnostiku, konzervativni tretman, intervencije i minimalno-invazivnu i klasičnu urološku hirurgiju. U okviru centra možete uradtiti:

 • Kompletan urološki pregled

 • Uzimanje uroloških briseva

 • Ultrazvučni pregled urotrakta i abdomena

 • Urološke intervencije

 • Urološke operacije

Eksperti Centra za urologiju i urološku hirurgiju

Ass. dr

Boris Kajmaković

Specijalista urologije

Cenovnik

Specijalistički pregledi

 • Pregled specijaliste

  6.000,00

 • Kontrolni pregled specijaliste

  do 15 dana

  5.400,00

 • Pregled profesora

  6.400,00

 • Kontrolni pregled profesora

  do 15 dana

  6.000,00

 • Pregled kod specijaliste noću

  8.400,00

 • Ekspertsko mišljenje

  12.800,00

Ultrazvučna i RTG dijagnostika

 • Ultrazvuk urotrakta

  5.800,00

 • Ultrazvuk urotrakta

  profesor

  6.400,00

 • Ultrazvuk abdomena i male karlice

  5.800,00

 • Ultrazvuk abdomena i male karlice

  profesor

  6.400,00

 • RTG dijagnostika

  prvi snimak

  2.500,00

 • RTG dijagnostika

  drugi snimak i svaki sledeći

  1.500,00

 • RTG snimanje sa portabilim aparatom

  u našoj ustanovi

  7.000,00

 • Opis donetog snimka

  2.000,00

Dijagnostičke procedure

 • Uzimanje uroloških briseva

  500,00

 • Cistoskopija

  15.000,00

 • Cistoskopija

  intravenska anestezija

  23.000,00

 • Cistoskopija sa probom na stress

  17.000,00

 • Cistoskopija sa probom na stress

  intravenska anestezija

  30.000,00

 • Uretrocistoskopija

  17.000,00

Hirurgija bubrega i uretera

 • Nefrektomija

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  280.000,00

 • Nefrektomija

  klasično

  170.000,00

 • Radikalna nefrektomija

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  370.000,00

 • Radikalna nefrektomija

  klasično

  290.000,00

 • Nefroureterektomija u opstoj anesteziji

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  400.000,00

 • Subtotalna nefroureterektomija

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  320.000,00

 • Nefroureterektomija

  klasično, jedan rez

  230.000,00

 • Nefroureterektomija

  klasično, dva reza

  200.000,00

 • Perkutana drenaža apscesa bubrega ili drenaža perirenalnog apscesa

  60.000,00

 • Uretrocistoneostomija - jednostrano

  110.000,00

 • Uretrocistoneostomija - obostrano

  150.000,00

 • Plastika UP segmenta uretera

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  320.000,00

 • Plastika UP segmenta uretera

  klasično

  200.000,00

 • Ureterolitotomija

  uklanjanje kamena u ureteru, minimalno-invazivno

  200.000,00

 • Plasiranje nefrostomskog katetera

  lokalna anestezija

  60.000,00

 • Zamena nefrostomskog katetera

  lokalna anestezija

  30.000,00

 • Uklanjanje nefrostomskog katetera

  lokalna anestezija

  15.000,00

 • Plasman ureteralne sonde

  20.000,00

 • Plasiranje J-J stenta

  25.000,00

 • Plasiranje J-J stenta

  1-2 sonde, intravenska anestezija

  40.000,00 - 60.000,00

 • Uklanjanje J-J stenta

  analgosedacija

  20.000,00

Hirurgija mokraćne bešike i uretre

 • TUR mokraćne bešike

  do 2cm u veliini

  70.000,00

 • TUR mokraćne bešike

  dva ili jedan veći

  130.000,00

 • TUR vrata mokraćne bešike

  80.000,00

 • Biopsija tkiva sluznice mokraćne bešike

  20.000,00

 • Instilacija BCG vakcine u mokraćnu bešiku (OncoTYCE)

  5.000,00

 • Operacija cistocele

  operacija spada mokraćne bešike

  100.000,00

 • Cistolitotomija

  uklanjanje kamena u mokraćnoj bešici, minimalno-invazivno laparoskopski

  250.000,00

 • Cistolitotomija

  uklanjanje kamena u mokraćnoj bešici, klasično

  210.000,00

 • Operacija hipospadije

  200.000,00

 • Pasiranje cistofiksa

  lokalna anestezija

  20.000,00

 • Zamena cistofiksa

  10.000,00

Hirurgija prostate

 • TRUS vođena biopsija prostate

  30.000,00

 • TUR prostate do 50g

  130.000,00

 • TUR prostate veće od 50g

  140.000,00

 • Transvezikalna prostatektomija - PTV

  225.000,00

 • Radikalna prostatektomija

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  450.000,00

 • Radikalna prostatektomija

  klasično

  380.000,00

Hirurgija penisa

 • Frenulotomija - EKT / radiotalasni nož

  lokalna anestezija

  16.000,00

 • Frenulotomija uz frenuloplasiku

  lokalna anestezija

  18.000,00

 • Frenulotomija kod dece

  lokalna anestezija

  20.000,00

 • Cirkumcizija - radiotalasni nož

  operacija fimoze, lokalna anestezija

  30.000,00

 • Cirkumcizija

  operacija fimoze, lokalna anestezija

  25.000,00

 • Cirkumcizija

  operacija fimoze, intravenska anestezija

  60.000,00

 • Cirkumcizija kod parafimoze

  70.000,00

 • Biopsija glansa penisa

  lokalna anestezija

  25.000,00

 • Biopsija kože skrotuma i penisa

  lokalna anestezija

  15.000,00

Hirurgija testisa

 • Operacija varikokele - jednostrano

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  110.000,00

 • Operacija varikokele - obostrano

  minimalno-invazivno - laparoskopski

  125.000,00

 • Operacija hidrokele

  kod odraslih

  80.000,00

 • Operacija ciste epididimisa

  65.000,00

 • Epididimektomija

  60.000,00

 • Vazektomija

  80.000,00

 • Orhidopeksija

  200.000,00

 • Operacija torzije testisa

  65.000,00

 • Orhiektomija - obostrano

  lokalna anestezija

  75.000,00

 • Orhiektomija - obostrano

  intravenska anestezija

  85.000,00

 • Radikalna orhiektomija kod tumora testisa

  120.000,00

 • Ugradnja proteze posle orhiektomije

  30.000,00

 • Biopsija testisa

  lokalna anestezija

  40.000,00

 • Biopsija testisa

  intravenska anestezija

  50.000,00

Intervencije

 • Manuelna repozicija kod parafimoze

  4.500,00

 • Plasiranje urinarnog katetera

  u okviru urološkog pregleda

  3.000,00

 • Plasiranje urinarnog katetera

  tehničar

  3.000,00

 • Zamena urinarnog katetera

  tehničar

  2.500,00

 • Drenaža apscesa genitalne regije

  15.000,00

 • Uklanjanje ateroma urogenitalne regije

  13.000,00

 • Uklanjanje kondiloma - radiotalasni nož

  manja regija, lokalna anestezija

  12.000,00

 • Uklanjanje kondiloma - radiotalasni nož

  srednja regija, lokalna anestezija

  17.000,00

 • Uklanjanje kondiloma - radiotalasni nož

  veća regija, intravenska anestezija

  25.000,00